Меню

Проект

Адаптация на модул за OpenCart 1 към OpenCart 2

Имаме нужда от адаптиране на съществуваща модификация на модул (https://isenselabs.com/products/view/labelmaker-professional-product-image-labeler?bs=labels) за OpenCart 1, за да може да се ползва с OpenCart 2...

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.