Меню

Проект

PHP / PHPCake проект (6 месеца до 1 година)

Дългосрочен проект към клиент от Холандия, който разработва решения в областта на медицината, платформи за комуникация през различни канали, организиране на събития.

Същността на проекта е поддръжка и разработка на Multichannel Manager Platform. Основната идея на системата е да позволи на крайните потребители или компании да заложат еднолична стратегия за комуникация през различни канали.

От кадидата се изисква:
- Английски - говорим и писмен (всеки ден има срещи - така наречените standups, в които участват и колеги от Холандия и комуникацията става на Английски)

- Две или повече години работа с PHP

- Работа с релационни бази данни (MySQL е предимство, както и нерелационни бази данни)

- Работа със Git source control system

- Познания по javascript, jQuery, HTML5, CSS3


Самият проект изисква:

- PHP 5.6 - 7.0

- CakePHP за framework

- MySQL за бази данни

- Git за source control

  • Бюджет: 3 300лв.
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.