Меню

Проект

Правоспособен технолог за заверка на проект

Във връзка с нуждите на наш клиент - бенефициент по европрограма се нуждаем от правоспособно лице, което да завери технологичен проект за въвеждане в експлоатация на производствена машина.

***  Машината работи самостоятелно, т.е не е включена в производствен цикъл, технологичният проект е предоставен от производителя, нуждаем се единствено от заверка.***

*** Под правоспособно лице се има предвид лице, което има удостоверение и личен печат за придобитата проектантска правоспособност, издадени по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.***

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.