Меню

Проект

Превод на документация от италиански на български език

Здравейте
Търся преводач, който да преведе инструкциите за работа на машината. Необходим технически опит. Документът включва 12 000 знака (82 135 знака с интервали), 45 страници. Аз искам оферта. Предпочитани преводачи, работещи в CAT

Translation of documentation from Italian to Bulgarian

Hello
I am looking for a translator to translate the machine's operating instructions. Required technical experience. The document includes 12,000 word (82 135 characters with spaces), 45 pages. Offer please. Preferred translators working in CAT

  • Бюджет:
  • Затворен

Кандидати // 1

Свиване