Меню

Проект

Превод от италиански ок. 55 стр. за преглеждане и сертифициране пред нотариус

Около 55 стр. превод от италиански на български за преглеждане и сертифициране.

Текстът е юридически - сертификат от италиански търговски регистър. Преведен е добре,  тъй че не се очаква преглеждането да отнеме много време. Освен това, големи пасажи от текста съвпадат, и това съкращава времето за преглед.. Необходима е заверка на подписа на преводача при нотариус.

Около 40 стр. се предават веднага, а останалите - днес и утре следобед. 

Краен срок за вземане на сертифицирания документ: 14,30 часа в сряда,, 05..06


Никой не е кандидатствал за този проект.