Меню

Проект

Възстановяване на Oracle база данни чрез HP Data Protector A.06.11

Трябва ми специалист който може чрез HP Data Protector A.06.11 да възстанови Oracle база данни, която е в клъстер. При опит да се възстанови дава грешки за липсващи потребители.

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.