Меню

Проект

Темплейт на bootstrap 4

Нужно е да се  направи контрол панел на готов темплейт на bootstrap 4 , като всяка една страница да може да се редактира и отделните елементи във страницата да бъдат дефинирани в контрол панела ??


 • Бюджет:
 • Затворен

Кандидати // 2

Свиване

 • Кандидат
 • Ивайло Проявявам интерес , ако желаете да обсъдим какво искате точно на лочно съобщение!
  Поздрави,
  Ивайло
  1. Aктивност:
  2. 40%
  40%
 • 2 дни