Меню

Проект

Консорциум за приложни изследвания и разработки

Търсят се съучредители – физически или юридически лица – за създаване на динамичен консорциум за приложни изследвания и разработки в сферата на информационните технологии. За предпочитане са финансово независими (самофинансиращи се) кандидати с изявени аналитични способности, квалификация и опит в създаването и приложението на аналитични модели, методи, езикови и програмни средства за рационализиране и автоматизиране на различни сфери от човешката дейност.

Очаква се съучредителите да са хабилитирани лица или такива с научна степен в подходяща научна или технологична област. Алтернативно, те може да са творчески изявени професионалисти, които по своя инициатива (индивидуално или групово) са създали и притежават (в някаква форма на интелектуална собственост) някакъв оригинален и стойностен интелектуален продукт в горепосочената или сходна област на съвременните компютърни технологии.

Предвижда се отделните членове на консорциума да съхранят своята юридическа и финансова независимост в хода на доброволно взаимно-изгодно сътрудничество и експертна взаимопомощ на проектна основа. Консорциумът ще се образува като дружество с ограничена отговорност (ООД) или нестопанско сдружение (non-profit organisation), което да осигурява правната рамка за участие като юридическо лице в различни съвместни дейности със съответно поделяне разходите за общото организационно управление и финансова отчетност, както и внедряването, промоцията и разпространението на резултатите от всеки отделен проект.

 • Бюджет:
 • Затворен

Кандидати // 2

Свиване
 • Кандидат
 • Иван Симов Имам интерес към предложението, но преди това искам малко повече подробности за начинанието. До момента е ясно, че има поделени разходи, но не се разбира какви конкретни проекти ще бъдат създавани и откъде ще идват приходите. Като алтернатива за интереса може да бъдат желаещите за участие в консорциума, които до момента са проявили интерес.
  1. Aктивност:
  2. 10%
  10%
 • 10 дни

 • Кандидат
 • Иван Пеев Здравейте! Звучи мо много интересно, но имам съшите въпроси както Иван Симов по-горе.
  1. Aктивност:
  2. 20%
  20%
 • 10 дни