Меню

Проект

Платформа за международен обмен на кадри

Търся партньор за изграждане на платформа, идеята на която е да функционира на международния трудов пазар.  Ако можете да изградите и поддържате динамична платформа, която притежава форма за регистрация, създаване на профили, опция за качване на съдържание и чат между потребителите, можем да извлечен взаимна полезност при реализиране на проекта. 

Възможно е заплащане на проекта след договаряне на приблизителна цена, както и партньорски взаимоотношения 50%/50%, като Вашите отговорности и работа ще са свързани само с поддръжка, сигурност и администрация на платформата.

Търся човек с интерес към дълготрайно и сериозно бизнес сътрудничество.

What You’ll Do
* Build a whole platform from the ground up.
* Lead architectural decisions.
* Handle scale & reliability. Maintaining this platform at scale requires constant investment in security, reliability and monitoring tooling.
* Innovate. Growth brings new complexity and new challenges every day.
* Introduce new process and technologies.


What You’ll Need
* Advanced architecture understanding both on a theoretical level (e.g. RDBMS vs. NoSQL) and on an applied level (e.g. Redis vs. Cassandra, Python vs. JavaScript)
* Project leadership skills to lead a project impacting many of users
* Knowledge of software engineering standard methodologies that minimize tech debt
* Intimate knowledge of the entire web stack and how each piece impacts performance and reliability
* Advanced knowledge of at least one programming language, and of OOP patterns
* Commitment to quality, performance, and efficiency
* Experience in taking ownership
* Design and business insight
* Fluency in English

web development, sql, java, .net, javascript, angular, react, vue, html, http, design patterns, relational and/or non-relational databases, automated testing, scripting, cloud technologies, CI/CD, algorithms, data structures

Никой не е кандидатствал за този проект.