Меню

Проект

Проект на VueJS за изграждане на SPA чрез REST API

Здравейте,

Търся Web програмист с VueJS за изграждане на SPA приложение чрез REST API. Апи-то е готово. Ще бъде избран и закупен готов bootstrap + VueJS темплейт. Програмистът ще бъде ангажиран само в началото, докато се изградят основите и бъдат създадени няколко страници от проекта.

Проектът не е спешен.

Ако някой прояви интерес ще дам допълнителна информация 

Никой не е кандидатствал за този проект.