Меню

Проект

Технологии на Бъдещето

Търсят се базирани в София високо-образовани, патриотично настроени и ентусиазирани млади хора, за които професията е призвание, а не само средство за препитание. Знания, умения и научно-изследователски интереси в областта на създаване, развитие и приложение на съвременни методи и средства за мониторинг, анализ, многовариантно планиране, рационализиране и/или автоматизиране на някаква целенасочена човешка дейност са предимство. Писмено владеене на английски език е също необходимо качество при анализ на научни публикации, описание на оригинални методологии и създаване на програмна документация.

Ако това съответства на Вашия профил, изпратете детайлна професионална автобиография, за да научите повече за свързана с технологиите на бъдещето възможна дългосрочна дейност (приложни изследвания и разработки), чиито конкретни форма и съдържание предстои да се доизяснят в зависимост от проявилите интерес потенциални участници.


Кандидати // 1

Свиване
  • Кандидат
  • Образователни решения   Здравейте, търсенето на решения и оптимизирането на процеси и дейности ме вдъхновяват и работя с удоволствие. Имам образование в областта на икономиката и педагогиката, докторант по педагогика с фокус иновации и практически решения.
    1. Aктивност:
    2. 20%
    20%
  • 8 дни