Меню

Обява за работа

Набиране на текст

Набор, редактиране и оформяне на всякакъв вид текст, таблици и др., вкл. на английски език. Цена по договаряне в зависимост от обема и срока за изпълнение.

Росица Ганева
Телефон: 0897841734
Email: rosica.ganevaabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено