Меню

Програмиране

Същността на програмирането е да се управлява работата на компютъра на всичките му нива. Да програмираме, означава да организираме управлението на компютъра с помощта на поредици от инструкции. Програмистите са хората, които създават инструкциите, по които работят компютрите. Тези инструкции се наричат програми (софтуер). Те са много на брой и за изработката им се използват различни видове програмни езици. Всеки език е ориентиран към някое ниво на управление на компютъра. Писането на софтуер е сложна задача, която отнема много време не само на програмистите, но и на други специалисти. Разработката на всеки софтуерен продукт преминава през няколко етапа, а именно: - Събиране на необходимите изисквания и изготвяне на задание; - Планиране и изготвяне на архитектура и дизайн; - Реализация (включва писането на програмен код); - Изпитания на продукта (тестове); - Внедряване и експлоатация; - Поддръжка.

Обяви за работа по проекти свързани с Програмиране

 

Програмистиtrarcher
 • 70%
 •   2 отзива, 43 участия
Стефан Руменов
 • 50%
 •   13 участия
Красимир Димитров
 • 40%
 •   61 участия
NeoTech 7
 • 30%
 •   2 участия
Петър Петракиев
 • 30%
 •   1 участие
ВладоМ
 • 20%
 •   3 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 76 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Програмиране