Меню

Програмиране

Същността на програмирането е да се управлява работата на компютъра на всичките му нива. Да програмираме, означава да организираме управлението на компютъра с помощта на поредици от инструкции. Програмистите са хората, които създават инструкциите, по които работят компютрите. Тези инструкции се наричат програми (софтуер). Те са много на брой и за изработката им се използват различни видове програмни езици. Всеки език е ориентиран към някое ниво на управление на компютъра. Писането на софтуер е сложна задача, която отнема много време не само на програмистите, но и на други специалисти. Разработката на всеки софтуерен продукт преминава през няколко етапа, а именно: - Събиране на необходимите изисквания и изготвяне на задание; - Планиране и изготвяне на архитектура и дизайн; - Реализация (включва писането на програмен код); - Изпитания на продукта (тестове); - Внедряване и експлоатация; - Поддръжка. 

Програмисти

trarcher
  • 70%
  • 1 отзив, 29 участия
Стефан Руменов
  • 40%
  • 7 участия
Красимир Димитров
  • 40%
  • 20 участия
Тео
  • 20%
  • 0 участия
Yoana Markova
  • 10%
  • 0 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 55 специалиста в тази област. В списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.

Приключили проекти свързани с Програмиране