Меню

PowerPoint

Microsoft PowerPoint е програма от пакета Microsoft Office. Програмата позволя въвеждането, съхраняването, обработката и визуализирането на информацията в презентации. Основното предназначение на презентациите Power Point е да се представи и визуализира информация на голям екран пред публика, като тя не замества ролята на презентатора, а само допълва и подсилва неговото представяне. В презентациите на Power Point могат да се включват снимки, таблици, графики и диаграми, създадени в програмата Excel. Също така да се включи много цвят, аудио, видео, анимации на обекти и на слайдове, включване на дикторски текст и още много други ефекти и възможности.

 

PowerPoint специалистиН Петров
  • 40%
  • 1 отзив, 3 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 560 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с PowerPoint


 
Качете вашия банер тук