Меню

Редакция на текст

Задача на редактирането е да се поправят правописни, граматични и стилистични грешки в даден текст. Ако се открият пропуски или неточности в съдържанието, те се маркират и обсъждат с автора.

Редакторът на преводни текстове внимава за грешки при превода: липсваща част от текста, неразбиране на оригинала, неправилно изписване на имена, термини, географски обекти и понятия, исторически събития. Поправя се изпускане или размяна на букви, грешно изписване на главни букви, тирета – голямо или дефис, ударени гласни, числа, дати, съкращения.

Целта на езиковата редакция е текстът да стане по-ясен, разбираем, логично свързан и правилно написан. Задължително е да се запазят замисълът и идеите на автора. Редактирането на текстове се извършва от филолог, владеещ отлично родния си език (или езика, от който е направен съответния превод), с богата обща култура и разностранни познания, с усет към детайлите. Редактори на специализирана или техническа литература могат да бъдат и специалисти от различни сфери на живота, които са най-добре запознати със спецификата и тънкостите на своята професия: лекари, историци, юристи, икономисти, инженери и др.

 

РедакториЗабележка: В сайта са регистрирани общо 1250 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Редакция на текст


 
Качете вашия банер тук