Меню

Бизнес комуникации

Бизнес комуникациите са целенасочена дейност, която представлява делово общуване, което е толкова сложно и отговорно, колкото всяка друга дейност в една бизнес организация. Страните, които комуникират трябва да разменят взаимноизгодна информация помежду си, да проявяват нагласи (потребности, мотиви, интереси, настроения, цели, очаквания), които благоприятстват извършването/вземането на взаимноизгодни действия/решения, взаимно да разбират своите потребности и интереси, като въздействат за тяхното формиране и развитие в името на общите бизнес цели.
Бизнес комуникациите могат да се класифицират в две основни групи: устни и писмени бизнес комуникации, но могат да бъдат разделени и на делови разговори и преговори, телефонни разговори, диктуване, устни доклади, устни кратки изказвания, устни разпореждания, заседания, различни видове писма, различни видове писмени доклади и др.

 

Специалисти по бизнес комуникацииNeoTech 7
  • 30%
  • 2 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 364 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Бизнес комуникации


 
Качете вашия банер тук