Меню

Бизнес комуникации

Бизнес комуникациите са целенасочена дейност, която представлява делово общуване, което е толкова сложно и отговорно, колкото всяка друга дейност в една бизнес организация. Страните, които комуникират трябва да разменят взаимноизгодна информация помежду си, да проявяват нагласи (потребности, мотиви, интереси, настроения, цели, очаквания), които благоприятстват извършването/вземането на взаимноизгодни действия/решения, взаимно да разбират своите потребности и интереси, като въздействат за тяхното формиране и развитие в името на общите бизнес цели.
Бизнес комуникациите могат да се класифицират в две основни групи: устни и писмени бизнес комуникации, но могат да бъдат разделени и на делови разговори и преговори, телефонни разговори, диктуване, устни доклади, устни кратки изказвания, устни разпореждания, заседания, различни видове писма, различни видове писмени доклади и др. 

Специалисти по бизнес комуникации

Andrea Pandulis
  • 30%
  • 0 участия
Profirms
  • 30%
  • 0 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 253 специалиста в тази област. В списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.

Приключили проекти свързани с Бизнес комуникации