Меню

Проект

Управление на рекламна кампания

Предмет на рекламата е техника за калибриране на температура и налягане.

Географска област за рекламата е България.

Таргет групата на потенциалните купувачи са всички големи компании в България в областите енергетика, химическа промишленост, фармацевтика, добив и преработка на полезни изкопаеми, военна промишленост и т.н.

Нашата фирма е оторизиран дистрибутор за България на AMETEK в област калибрираща техника. Сайт на производителя е www.ametekcalibration.com - водещ световен производител на калибратори.

Като оторизиран дистрибутор ние ще предоставим достъп до всички рекламни материали на производителя.

Техниката е специализирана и за да се акцентира в рекламата на преимуществата пред останалите световни конкуренти се изискват добри технически познания. В тази връзка е необходимо рекламната информация да е съгласувана с нас преди публикуване.

Относно заплащането предлагаме два варианта в зависимост от разходите в медиите за реклама:

Вариант 1 - Нашата фирма покрива всички разходи за медии за реклама. Организатора на рекламата получава процент от стойността на продадената техника. Като пример - това означава възнаграждение за продаден калибратор (средно висок клас) около 500 Евро. Сумата може да е по-висока или по-ниска в зависимост от цената на продадената техника.

Вариант 2. - Всички разходи по рекламата се поемат от организатора. Заплащането за реклама е съгласно договаряне и след приключен етап. Етапите са предварително договорени в сключен между нас Договор за реклама.

Очакваме дългосрочно сътрудничество. След тази рекламна кампания ще стартираме други две - в област измерване на електрохимични величини, както и на разход на флуиди.

Кандидати // 1

Свиване
Качете вашия банер тук