Меню

Психология

Психологията е наука за душата. Изследва емоционалния свят и поведението на човека, социалните отношения. Помага ни да живеем по-добре, да сме в хармония както със себе си, така и с другите.

Изучаването ѝ развива важни личностни и професионални качества, ценни умения: внимателно наблюдаване, изслушване, анализиране, тълкуване на езика на тялото, съпричастност, емпатия, оказване на подкрепа.

Основни психологически школи и представители: психоанализа – З. Фройд, бихевиоризъм – Дж. Уотсън, структурализъм – Вилхелм Вундт, гещалт психология – М. Вертхаймер, когнитивизъм – Джордж Милър.

Други психологически школи: аналитична, дълбинна, еволюционна, екзистенциална, екологична, индивидуална, организационна, феноменологична, хуманистична психология и др.

Видове психология: биологична, военна, възрастова, генетична, диференциална, клинична, консултативна, медицинска, педагогическа, спортна, сравнителна, съдебна, трудова, юридическа; зоопсихология.

Водещи съвременни български психолози: Георги Антонов – фамилна терапия и психодрама, М. Бакрачева – проф. д-р по психология, проф. дпн Моника Богданова – психоаналитик, Мадлен Алгафари – аналитичен психотерапевт, И. Величков, К. Цанов – хипноза и хипнотерапия.

 

ПсихолозиNeoTech 7
  • 30%
  • 2 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 38 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Психология


 
Качете вашия банер тук