Меню

Excel

Microsoft Excel е програма от пакета Microsoft Office. Програмата позволява въвеждането, съхраняването и обработката на информация в табличен вид, което позволява използването на масиви от данни. С тези данни могат да се извършват изчисления, като се използват и много вградени функции и команди. Могат да се създават отчети и таблиците и резултатите да се визуализират чрез диаграми. Всеки файл се нарича работна книга и може да съдържа повече от един лист. Всеки лист представлява таблица, в която колоните се означават с букви, а редовете се означават с номера. При пресичането на ред и колона се получава клетка, като всяка клетка се означава с буква и номер. Microsoft Excel позволява автоматизирано въвеждане на данни, филтрирането им, както и автоматично изчисляване на чрез формули и функции.

 

Excel специалистиDeMoSbg
  • 50%
  • 3 отзива, 210 участия
Н Петров
  • 40%
  • 1 отзив, 3 участия
Мартин Данаилов
  • 40%
  • 1 отзив, 0 участия

Забележка: В сайта са регистрирани общо 855 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Excel


 
Качете вашия банер тук