Меню

Проект

Технологичен консорциум за разработка и производство

Търсят се съучредители – физически или юридически лица – за учредяване на технологичен консорциум за разработка и производство на автоматизирани малогабаритни устройства и машини за нуждите на индустрията, търговията или бита чрез създаване на гъвкави конфигурации от съществуващи съвместими механични, електрически, електронни, оптични и други видове компоненти, функционално обвързани в интегрирана мехатронна система с помощта на приложно програмно осигуряване, базирано на Windows IoT Enterprise. Като гъвкавo ядро на системната програмна инфраструктура се предвижда използване (след целево приспособяване чрез основно структурно и функционално модифициране) на създаден за други цели софтуер във формата на Windows Service(s) с универсално backend предназначение и COM/C++ програмни интерфейси (local/remote APIs), тестван успешно с конкретни приложения на всички 32-/64-bit версии – от Windows XP до Windows Server 2019.

Очаква се кандидатите да са финансово независими (самофинансиращи се) и творчески изявени, с подходящо инженерно образование и опит в разработката и приложението на технически средства за автоматизация в различни сфери от човешката дейност. Ако това съответства на Вашия профил, изпратете детайлни лична и професионална (CV) автобиографии с актуална снимка и LinkedIn URL.


Все още никой не е кандидатствал за този проект. Въведете Вашата оферта сега и спечелете предимство пред другите кандидати!
Преди да напишете предложението си, влезте с email и парола!Качете вашия банер тук