Меню

Проект

Технологично и Бизнес Партньорство

Търсят се млади хора с изявени творчески способности, задълбочени знания и дългосрочни интереси в областта на перспективните информационни технологии. Те са необходими като дългосрочни сътрудници (не временни наемни работници) в дейността на базирана в София фондация за по-нататъшно развитие и приложение на оригинална технология (методология, поддържана от езикови и програмни средства) за разработка на приложни системи за рационализация и автоматизация на различни сфери от човешката дейност. При определени условия тези потенциални бизнес партньори на учредителя на фондацията, създател на тази технология, може да унаследят правото на ползване и управление на интелектуалната и друга собственост на фондацията.

Техническата материя, условията на конкретната ситуация и перспективите за развитие са нетрадиционни и комплексни, което предполага много-етапна детайлна оценка и селекция на кандидатите. В рамките на приемлив за двете страни преходен период, избраните кандидати могат да продължат участието си и в други неконкурентни дейности, ако те осигуряват прехраната им.

Минимум магистърска степен в инженерна област от Техническия университет-София, физика/математика от Софийския университет или еквивалентна степен от престижен университет в чужбина, както и програмистки умения и практически опит в разработка на Microsoft Windows приложения са необходими начални условия. Необходими са също добро владеене на стилен писмен Български и Английски езици, както и готовност за окончателна промяна на местоживеенето (след известен период на постепенно опознаване и договаряне), ако понастоящем кандидатите не са базирани в София.

Ако това съответства на Вашия профил, изпратете детайлни лична и професионална (CV) автобиографии с актуална снимка.

 • Затворен
 • Бюджет

Кандидати // 2

Свиване
 • Кандидат
 • Miroslav Avramov     За какво става въпрос?
  1. Aктивност:
  2. 30%
  30%
 • 10 дни

 • Кандидат
 • WINX     Щом търсят млади хора става въпрос за Инфо ци*ания, за да лъжат рибките около тях. Едно и също на вселки 5 лета....
  1. Aктивност:
  2. 30%
  30%
 • 1 дни
 • 1 лв.
Качете вашия банер тук