Меню

Проект

Научно-Изследователско Партньорство

Търси се млад човек с изявени творчески способности и дългосрочни научно-изследователски интереси в областта на перспективните информационни технологии, който е готов да посвети живота си на базирана в София дейност – развитие и приложение на оригинална технология за разработка на приложни системи за рационализация и автоматизация на различни сфери от човешката дейност – като научен сътрудник и потенциален партньор на създателя й, а не временен наемен работник. Научната материя, условията на конкретната ситуация и перспективите са нетрадиционни и комплексни, което предполага продължителна много-етапна детайлна оценка и селекция на кандидатите. В рамките на приемлив за двете страни преходен период, избраният кандидат може да продължи участието си и в друга неконкурентна дейност, ако тя осигурява прехраната му.

Минимум магистърска степен в инженерна област от Технически университет-София, физика/математика от Софийски университет или еквивалентна степен от престижен университет в чужбина, както и програмистки умения и практически опит в разработка на Microsoft Windows приложения са необходими начални условия. Необходими са също добро владеене на стилен писмен Български и Английски езици, както и готовност за окончателна промяна на местоживеенето (след известен период на постепенно опознаване и договаряне), ако понастоящем кандидатът не е базиран в София.

Ако това съответства на Вашия профил, изпратете детайлни лична и професионална (CV) автобиографии и LinkedIn URL.

  • до 31.08.2022 (още 20 дни)
  • Бюджет
Все още никой не е кандидатствал за този проект. Въведете Вашата оферта сега и спечелете предимство пред другите кандидати!
Преди да напишете предложението си, влезте с email и парола!