Меню

Обява за работа

Дигитализиране на архивни проекти по част архитектура, заснемане на съществуващи обекти, бързо и отговорно.

  Търся работа по дигитализиране на проекти  от хартиен носител,заснемане на обекти без налична документация, актуализиране на  проектна документация по част архитектура  на обекти след извършени строително монтажни дейности- формат DWG, PDF.

Надя Христова
Email: nad_hristabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено