Меню

Обява за работа

Художник за черно-бели илюстрации

Издателство търси художник на хонорар за илюстрации на детски приключенски романи.

Изискванията към илюстрациите са да бъдат черно-бели, реалистични в предпочитания от вас стил.

Кандидатите ще получат откъс от текст за примерна илюстрация.


Търсим сериозни хора по дългосрочен проект за серия от книги с 14-15 илюстрации в книга.

Цена на илюстрация - 30-50 лв. в зависимост от сложността.

Възложител: Издателство на детски романи
Email: ilustracii2018gmail.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: