Меню

Обява за работа

Изготвяме Количествени сметки

ИЗГОТВЯМЕ ЦЯЛОСТНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ
1. Изработване
Количествата се събират от чертежи във формат:
 AutoCAD чертежи
 PDF чертежи
 Разпечатени чертежи
В последствие се обобщават в една сметка по позиции годни за ценообразуване.

2. Видове изработвани сметки
Изработват се сметки по части:
 Архитектура
 Конструкция
 ВиК
 Електро
 ОВК
 и др.
При изработване на цялостна сметка по всички части за даден обект има отстъпка в цената.

3. Предаване
Основната количествена сметка се предава в папка. Допълнително за всяка част се предава отделна папка с подробните количествени сметки за нея.
Пакета от папки е придружаван от диск. 

4. Телефон за контакт:. 0889/ 088900

инж.Пламен Маринов
Телефон: 0889/088900
Email: pmmmvp7gmail.com