Меню

Обява за работа

Електро ПроектантОсновни задължения:1. Изготвяне на идейни, технически и работни проекти по електроинсталации и
тяхното графично визуализиране;

2. Предварително обемно-устройствено проучване и запознаване с обекта, на който
ще се изготвят проекти по електроинсталации;

3. Изготвяне на количествени сметки;
Възложител: Таня Михайлова
Телефон: +359882444266
Email: tanianola7.com
  • Предлага
  • София
  • Възнаграждение: