Меню

Обява за работа

3-измерен дизайн, проектиране и печат на прототипи

Проектиране и печат по скици и чертежи ,също така и по съществуващи повредени детайли.

Денчо Михов
Телефон: +359886948875
Email: denchomihovhotmail.com
  • Търси
  • Отдалечено
  • 26.06.2018