Меню

Обява за работа

Създаване на текстове, презентации, таблици, участие в проекти и стратегии

Здравейте!

Предлагам:

  1. Създаване на тестове за сайтове, ревюта на продукти и копирайтинг услуги, създаване на презентации. 
  2. Редактиране на текстове. 
  3. Създаване на Вътрешни правила необходими за организацията на работата в институцията/фирмата.
  4. Работа по проекти и програми за кандидатстване за външно финансиране / привличане на инвеститори/
  5. Други дейности свързани с развитието дейността на организацията. 
Нина Илиева
Телефон: 0879998384
Email: nina_ilieva93abv.bg
  • Търси
  • Отдалечено