Меню

Обява за работа

Технически и научни медицински преводи, 6 (шест) лв/стр.

Превеждам
ръководства за работа с медицинска
техника, уреди и апаратура, компютризирани
медицински системи, научни статии за
най-съвременни теории и изследвания в
областта на медицината, листовки с
информация за лекарства, и др., от английски и руски на български.
Цената е 6
лв/1800 знака стандартна машинописна
страница с интервалите.
Офертата е
в сила за:
- текстови
файлове формат doc/docx/odt
- ако файловете
съдържат графична част, която е построена
неправилно, например файлът е продукт
на директно сканиране от хартиено тяло
или pdf, всички възникнали размествания
са проблем на клиента, преводачът не
извършва никакви нагласяния на графики,
диаграми, таблици и пр.
- ако файловете
съдържат графична част, повече от
желателно е и предоставянето на
оригиналния pdf файл или сканираните
изображения на хартиеното тяло, с
приемлив размер на файловете
- ако клиентът
праща за превод директно pdf файл или
сканирано изображение на оригиналното
хартиено тяло, начислява се 1 лв върху
цената за превода
За допълнителни
въпроси, моля, на ЛС.
Тодор Стоянов
e_bookshop (at)
abv.bg

Тодор Стоянов
Email: e_bookshopabv.bg
  • Търси
  • Пловдив