Меню

Обява за работа

Търсим joomla програмист за доработка на съществуващ сайт

Тъсим joomla специалист, който може да програмира допълнителни функционалности към съществуващ сайт (купен template) като например Календар за културни събития, добавяне на бутони, водещи към друга платформа за онлайн закупуване на билети за театрални/оперни спектакли. 

Възложител: Doby Hrisova
Телефон: 0884405997
Email: dhristovayahoo.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: