Меню

Обява за работа

Русски език он лайн, преводи от/на руски

Предлагам качествен превод от/на руски и уроци on line.

Руски език-майчин.

Обоазование,завършено в Русия.

Идеална граматика и стилистика.


Очаквам Вашите предложения:)

Цена: 4 лева за нормостраница-250 думи.

            5 лева/час/урок

Станика
Email: taniamanoilovayahoo.com
  • Търси
  • Словакия