Меню

Обява за работа

УПРАВИТЕЛ/КА НА РЕСТОРАНТ

Модерен ресторант А-ла-Карт търси да назначи Управител с целогодишен ангажимент.


Вашите задължения са:
• Организира и координира цялостно работата в ресторанта;
• Изготвяне и съблюдаване на работните графици;
• Комуникация с доставчици;
• Представяне на заведението по най-добрия начин пред клиентите;
• Отговарност за качеството на предлаганите храни и напитки;
• Изготвяне на финансовата отчетност и отговорност за правилното и своевременно отчитане;
• Извършване на ревизии на наличните продукти и напитки;
• Организиране, ръководене и отговарност за воденето на цялостната документация в ресторанта;

Нашите изисквания са:
• Лидерски умения;
• Образование: мин. Бакалавър;
• Езикови познания: Руски език и/или Английски език;
• Опит като управител на ресторант: минимум 2 години;
• Отлични комуникативни и организационни способности;
• Умения за работа с компютър – Microsoft Office и специализиран софтуер.

Ние предлагаме:
• Работа в отлична среда и мотивиран екип;
• Храна и униформа;
• Редовно и сигурно заплащане;
• Покриване на част от разходите за настаняване или транспорт;
• Целогодишен ангажимент.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати, отговарящи на посочените изисквания, ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените доброволно лични данни се обработват в съответствие със ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

Възложител: С.Ковачев
Телефон: +359878423800
Email: contactrestaurant-stella.com
  • Предлага
  • Свети Влас
  • Възнаграждение: 2 000 лв.