Меню

Обява за работа

Създаване, набиране и форматиране

Създавам  уникални или набирам (на български и английски език) от различни източници (аудио файл, ръкопис, хартиен носител, сканирано копие, ръководство) дипломни и курсови работи, реферати, есета, лекции, статии, описание на продукти и др. Форматирам и обработвам текст - добавяне на таблици, графики и др. Цените са според  броя на страниците, вида на текста, срока на изпълнение. Поемам експресни поръчки само ако съм сигурна, че ще се справя в определеното време.

Готовите материали предавам по електронна поща или по куриер с наложен платеж.


Милена Антонова

Телефон: +359 88 341 9921

Електронна поща: megy81@abv.bg

Възложител: Милена Антонова
Телефон: 0883419921
Email: megy81abv.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: