Меню

Обява за работа

Изготвяне на бизнес стратегия

Предоставяне на услугата:

Изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса, чрез:

Анализ на риска и състояние:

- Идентифициране на бизнес риска и неговото оценяване, планиране на подходи за намаляване / елиминиране на риска;

- Анализ на конкурентноспособността на фирмата;

- Анализ на потребителската удовлетвореност;

- Анализ на човешките ресурси;

- Изготвяне на бизнес план;

- Набелязване на стратегически цели, дългосрочни цели и краткосрочни цели;
- и др.

Предприемачество от МП
Телефон: 0878732372
Email: entrepreneurship.mpgmail.com
  • Търси
  • Отдалечено