Меню

Обява за работа

Услуга по изготвяне на договори

Изготвяме индивидуални договори според нуждите Ви:
- Договори за изпълнение на услуги;
- Договори за изпълнение на производство;
- Договори за отдаване под наем (имот, кола, лизинговане на персонал);
- Договори с доставчици + Длъжностни характеристики;
- Трудови договори + Работни задания;
- Граждански договори;
- Договори между фирми за съвместно ползване на една площадка;
- Договори за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /Споразумения по ЗБУТ/;
- И др.

Предприемачество от МП
Телефон: 0878732372
Email: entrepreneurship.mpgmail.com
  • Търси
  • Отдалечено