Меню

Обява за работа

PHP, Zend Framework 2, Angular 2

Проекта е започнат и в голяма степен готов. Трябва да се довърши един от модулите.

Подробности ще дам в личен разговор.

 

Възложител: Илия Иванов
Телефон: 0888507409
Email: shodan_iriabv.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: 2 000 лв.