Меню

Обява за работа

Преподавател за курса “Софтуерно тестване” (QA Automation & Manual)

Преподаването в Академията може да се комбинира с основната дейност.

Обучението (лекции и практически занятия) в група до 15 човека по действащи учебни програми.


Трябва да знам:

Знание на ИТ бизнеса: технологии и термини

Фази на тестване на процеса на разработка на софтуер

Ролята и мястото на QA/QC в процеса на разработка на софтуер

QA/QC инженерни цели и цели в екипа

Основни подходи, технологии

Defect, Error, Bug, Failure

Жизнен цикъл на дефектите

Тестова среда

Видове тестове. Организация на тестването

Тестване на комплексни софтуерни решения и комплексни системи

Работа със системи за проследяване на грешки

QA процес: инициализация, цели, приоритети, срокове, рискове

Преглед на системата за контрол на версиите GIT

Преглед на методологията SCRUM

Основи на системното администриране и мрежовите технологии

Въведение в теорията на базите данни

Заявки SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Агрегиращи функции, процедури, функции


Условия на работа: два пъти седмично, работно време от 18:00 до 21:00 часа

На граждански договор, заплащане на час.


Задължения:

Провеждане на занятия по график и учебна програма (налична);

Възлагане на домашна работа;

Оценяване на учениците след всяка двойка, писане на рецензии;

Проверка на домашните;

Консултиране на студенти.


Какви качества са важни за нас?

Способността за интерес, ясно формулиране и предаване на материала, задържане на вниманието на учениците, компетентен език;

Способност да мислите ясно и глобално, да разбирате професионалния си принос, да имате възможност и желание да споделяте знанията си;

Желание за открито общуване и работа с публиката с удоволствие;

Интересно и професионално провеждане на лекции и практически занятия както групово, така и индивидуално, в съответствие със съществуващите учебни програми.

Възложител: Руслан Асанов
Телефон: +359895055907
Email: asanovitstep.org
  • Предлага работа
  • Възнаграждение: 40 лв.Качете вашия банер тук