Меню

Публичен профил

*

pravo_petkova

  • 0 отзива, 0 участия
  1. 30%

Визитка

Предлагам квалифицирана правна помощ в областта на гражданското и търговското право и гражданския процес: консултации, становища, проучване и правен анализ на конкретни въпроси и казуси, включително on-line;- изготвяне на договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи;- анализ на правния статус на недвижими имоти, цялостна подготовка на нотариални сделки;- управление на недвижими имоти;- цялостно юридическо обслужване при осъществяване на строителство;- подготовка на необходимите документи, регистрация, преобразуване, промени регистъра на еднолични търговци и търговски дружества;- процесуално представителство и защита на интересите пред съд във всички инстанции, подготовка и предявяване на искове, изготвяне и депозиране на съдебни документи;- проучване на дела и даване на мнение по тях;- консултиране и защита на интересите по заповедни и съдебно-изпълнителни производства.Осигурявам комплексно текущо правно обслужване на търговци и юридически лица с нестопанска цел (на принципа на месечен абонамент).Писмени консултации, работа с документи, разработване на казуси и на теоретични въпроси в областта на гражданското право и процес тип статии, изложения и др. - ON-LINE. Работни езици – руски, сръбски и хърватски, ползване на английски.

Потребителска активност:


Активност през последните 10 дни
Попълнена професионална визитка
Уебсайт в профила
Повече от 1 публикуван проект
Получен отзив
Положителна оценка от отзиви
Freelance Premium
Активен Freelance Premium абонамент

Добавяне на pravo_petkova във Вашия списък с Партньори.


До момента няма написани отзиви за този профил!

Ако профилът на pravo_petkova е привлякъл Вашето внимание, можете да започнете нова кореспонденция чрез изпращане на директно съобщение.