Меню

Проект

Център за бизнес изследвания и анализи

Търсят се базирани в София млади хора с изявени аналитични способности и добра математическа подготовка за участие като младши партньори-съоснователи в предстоящо учредяване на нов Център за бизнес изследвания и анализи. Особено подходящи кандидати може да заслужат ранг на управляващ партньор-съосновател на новата организация.

Минимум магистърска степен в инженерна област от Технически университет-София, физика/математика от Софийски университет, някоя от икономическите специалности или специалност Финанси от УНСС-София или еквивалентна степен от престижен университет в чужбина е необходимо начално условие.

Кандидатите трябва да имат опит в приложението на аналитични и технически средства за рационализация на дейности в различни области на икономиката или индустрията. Детайлни познания и опит в работа с Microsoft Excel е основно изискване. Необходимо е също добро работно ниво на владеене на английски, както и стилен писмен български език. Опит в използване на методи за оптимизация и/или статистически анализ в контекста на характерния за „Изследване на операциите” (Operations Research) научен подход е значително предимство.

Очаква се кандидатите да са финансово независими (самофинансиращи се) поне в рамките на началния етап от дейността на организацията.

Ако това съответства на Вашия профил, изпратете детайлни лична и професионална (CV) автобиографии с актуална снимка и LinkedIn URL.

  • Затворен
  • Бюджет
Никой не е кандидатствал за този проект.Качете вашия банер тук