Меню

Проект

Бизнез статистика / Курсова работа

В таблицата са представени данни за годишните продажби на електроуреди на фирма “Устрем”. Продажби и продажни цени 2019 г. 2020 г. Стоки Кол. (бр.) Цена (лв.) Стойност (хил. лв.) Кол. (бр.) Цена (лв.) Стойност (хил. лв.) q0 p0 q0p0 q1 p1 q1p1 А 12000 850 10200 20000 1000 20000 Б 8000 120 960 25000 200 5000 В 50000 1500 75000 40000 1400 56000 86160 81000 Заданието е: а) Да се изчислят единичните индекси на продадените количества и на единичните цени по видове стоки; б) Да се изчислят общите индекси на средното изменение на цените на цялата продадена продукция през 2019 г. и през 2020 г. (индексите на Ласпер и на Пааше): в) Да се изчисли индекс на физическия обем на продажбите; г) Да се изчисли индекс на стойността на продажбите; д) Да се обясни разликата между индексите на цените на Пааше и Ласпер; е) Да се провери връзката между индексите на равнище, обем и маса. / Курсова работа

 • Затворен
 • Бюджет

Кандидати // 1

Свиване
 • Кандидат
 • Емилия Ваклинова     Мога да ви я напиша.
  С уважение,
  Емилия Ваклинова
  1. Aктивност:
  2. 50%
  50%
 • 20 дни
Качете вашия банер тук