Меню

Проект

Курсов проект по маркетинг

1

КАЗУС /КУРСОВ ПРОЕКТ/, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРАБОТИ ОТ

СТУДЕНТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ СЕМЕСТЪР

I вариант: Разработване на конкретно зададен казус

Съживяването на автомобил модел „SHEVROLLETTE CAMARO”

В компанията „SHEVROLLETTE” имат проблеми. Най-добрата им кола „CAMARO”,

която по традиция привлича млади купувачи и дава висок имидж на автомобилите

„SHEVROLLETTE”, се е превърнала в тракаща, раздрънкана метална кутия.

Списанието на съюза на потребителите остро я критикува. Дори доброжелателните

автомобилни списания не могат да премълчат факта, че скоростната кутия не е добре

уплътнена, прозорците пропускат и арматурното табло трака. Ръководството на

фирмата производител „GENERAL MOTORS“ отбелязва същите дефекти. Спадът в

продажбите налага бързо вземане на решение.

Маркетинговият отдел създава малък програмен колектив от инженери, икономисти и

специалист по маркетинг, чиято цел е да съживи „CAMARO” при ограничен бюджет от

5 млн. дол.

Колективът провежда обстойно маркетингово проучване, въз основа на което

установява причините за спада в продажбите. Тестовете показват преди всичко

недоволството на младите купувачи от лошата маневреност, скърцането и дрънченето,

течовете и проблемите с електрическата част. Младите потребители се пренасочват към

немските и японските автомобили, които масово навлизат на американския пазар. Тези

автомобили са по-малки, по-гъвкави, с по-добра проходимост и маневреност, а цените

им са достъпни.

Специалистите по маркетинг си поставят задача да запазят сегашните си клиенти. Те

модифицират стратегиите по инструменти на маркетинговия микс и стратегиите за

развитие на пазара.

При модифицирането на маркетинговия микс се набляга върху самия продукт

(автомобила) и неговото качество, върху цената и комуникациите.

Инженерите от колектива предприемат мерки за подобряване на автомобилите –

поставят се нови уплътнения, които намаляват течовете; залепват се частите за

2

преодоляване на скърцането, а някои поточни линии допринасят за по-сполучливото им

пасване; усъвършенства се електрическата система, за да се отстранят недостатъците в

запалването. С посочените промени автомобилът става много по-качествен. Вследствие

подобряването на автомобилите, намалява търсенето на гаранционни и сервизни

услуги, което спада с 80%.

Модел „SHEVROLLETTE CAMARO” се репозиционира под нов девиз: „Вече може да

купите по-добър автомобил на същата и дори на по-ниска цена!”.

За целта силно се използва цената като най-гъвкавия инструмент за въздействие върху

пазара.

Предлагат се нови автомобили срещу некачествените автомобили. Последните

впоследствие се поправят основно и се продават с ценово намаление. За купуващите

повторно се правят големи ценови облекчения. Масово се използва системата на лизинг

и ниско лихвено финансиране на покупката на нови автомобили.

Активизира се комуникационната политика. Рекламата е информираща, каквато по

принцип е тя във фазата „Въвеждане“ от жизнения цикъл на продукта. Но тя се

предлага не само в електронните медии (телевизия и радио), но и в печатните издания,

които подробно описват подобренията в автомобила и поставят акцент върху

съотношението „подобрено качество – по-ниска цена“.

Опасността от конкуренти и от загуба на част от младите купувачи провокира търсене

на решения за разширяване на пазара. Проучванията показват, че потенциални клиенти,

които проявяват интерес към марката, са хора, които са на средна възраст, по-

консервативни и пестеливи. Те имат потребност от подобен автомобил, който има

добър имидж и приемлива цена. Маркетолозите правят опит да привлекат тази част от

пазара.

Те разширяват и географски пазара, като навлизат в някои малки градове, където

дотогава моделът „SHEVROLLETTE CAMARO” не е продаван.

Резултатите говорят сами за себе си. Продажбите нарастват значително не само заради

засиления интерес на съществуващите клиенти, но и заради привличането на новите

клиенти.

Благодарение на разумната маркетингова политика модел „SHEVROLLETTE

CAMARO” удължава пазарния си живот.

3

Въпроси за дискусия:

1. Характеризирайте настоящия и потенциалния пазар на автомобил „SHEVROLLETTE

CAMARO”. Разграничете понятията нужда, потребност, желание, като имате предвид

изложеното в текста.

2. Към коя от концепциите са придържат специалистите от колектива, избран от

ръководството на „GENERAL MOTORS“ за преодоляване на проблема с автомобил

„SHEVROLLETTE CAMARO”? Кои основни акценти от решенията им илюстрират

същността й? Считате ли, че избраната концепция е най-подходяща за реализиране на

поставената цел? Защо?

3. Какви стратегии по инструменти на микса използват специалистите по маркетинг, за

да възстановят рейтинга на автомобила и да съживят продажбите? Може ли да

предложите някои допълнителни мероприятия?

4. Какво показва този пример за полезността и значението на маркетинга?

II вариант: Изготвяне на Анализ и оценка на маркетинговата политика на

избрана фирма

Заглавие: Анализ и оценка на маркетинговата политика на фирма „Х“

Примерна структура:

 Кратка информация за фирмата, обект на изследване.

 Анализ на маркетинговата обкръжаваща среда на фирма „Х“.

 Маркетингов микс на фирма „Х“ (продуктова, дистрибуционна,

комуникационна, ценова политика).

 Насоки за усъвършенстване на маркетинговата политика на фирма „Х“.

Забележка: Студентите избират и разработват само единия от двата варианта.

4

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

 Наименованието на файла с казуса /курсовия проект/ трябва да е

M_ XYZLMN, където XYZLMN e Вашият факултетен номер.

 От разработката трябва да личи, че сте запознати с теоретичния материал по

дисциплината „МАРКЕТИНГ“, можете да го дискутирате и да го прилагате в

практиката.

 При изготвянето на курсовия проект докажете, че сте маркетолози – проявете

творчество и се опитайте да създадете интерес, въпреки сериозността и

сложността на материала.

 Обем: 10-12 стр.

 Готовите разработки трябва да бъдат качени в система за електронно

обучение m-learning (http://m-learning.unwe.bg) до съботата (24 ч.) на

седмицата, предхождаща датата на изпита. Качването на курсовия проект в

системата до тази дата е необходимо условие за допускане до изпит на първа

редовна изпитна сесия. Курсови проекти, качени след този срок няма да бъдат

приемани и оценявани

 • Затворен
 • Бюджет

Кандидати // 3

Свиване
 • Кандидат
 • Victoria.Ch     Здравейте, имате лично съобщение от мен!
  1. Aктивност:
  2. 60%
  60%
 • 1 дни

 • Кандидат
 • Моника Илиева     Здравейте! Със сигурност аз съм най-подходящия човек за това. Последните три години в университета се занимавах със създаване на доклади, реферати, курсови работи, като гарантирах отлични оценки!
  1. Aктивност:
  2. 40%
  40%
 • 5 дни

 • Кандидат
 • Емилия Ваклинова     С удоволствие бих написала курсовата Ви работа.
  1. Aктивност:
  2. 50%
  50%
 • 5 дни
Качете вашия банер тук