Меню

Проект

Търговски разговори по телефон - унгарски, словашки, френски, италиански, хърватски

Фирмата ни извършва внос и износ на резервни части. С цел разработване на някои нови наши пазари в чужбина, търсим мотивиран партньор с добри комуникативни умения и с отлични познания на някои от следните езици - унгарски, словашки, френски, италиански, хърватски. 

В съответните държави с тези езици имаме списък с потенциални парнтьори и клиенти. Проектът ще се състой от телефонни обаждания към съответните фирми, провеждане на първоначални разговори с тях - описание на дейността/предложенията и фирмата ни, с цел привличане на съответните фирми като дългосрочни клиенти. Оттам нататък комуникацията с тях ще премине предимно към имейли / писмена, така че проектът се предвижда да бъде краткосрочен.

За всички изброени държави/езици имаме подготвен списък с потенциални партньори, така че приемаме предложения за сътрудничество с един или повече от изброените езици - по 3/4 обаждания на всички потенциални клиенти в съответната държава.  

Понеже дейността и информацията е доста специфична, тези разговори ще се проведат най-успешно намясто при нас (в офиса на фирмата ни) за да може по време на самия разговор ние да съдействаме с отговори на момента, при възникнали въпроси. Разговорите биха се провеждали на няколко сесии, от офиса ни - в гр. Пловдив. 

На този етап работа по този проект дистанционно не би могла да постигне същата степен на ефективност, така че моля пишете ако сте в гр. Пловдив и имате отлични познания на накои от тези езици и желаете да провеждате търговски разговори с партньорите от съответните държави. 

Никой не е кандидатствал за този проект.Качете вашия банер тук