Меню

Проект

Laravel микросайт с въпросник и генериране на документи

За нуждите на проект за етажна собственост ми трябва разработване на микросайт на Ларавел + някой от готовите софтуери за създаване на анкети/въпсорсници (има няколко Ларавел варианта), в който се прави протокол за Общо Събрание. По-долу са описани два Wizzard с полета, които трябва да си попълва човека, който иска създаване на протокола. С информацията от тези полетя трябва да се генерира Word и PDF (тоест трябват добри библиотеки за PDF/Word, в които могат да се направят документи с добро форматиране и по няколко страници, в документите има таблица, булет, подчертаване, изброяване ... сравнително стандартно форматиране). Когато човек попълни Wizzard получава дълъг код, с който може да влезе отново и да продължи със следващия Wizzard.


Съществува софтуер, в който голяма част от полетата ги има вече т.е. този нов мiкросайт ще може да се използва от два типа потребители: хора, които имат софтуера и хора без достъп (за тях е дългия код).


Искам Ларавел, защото се справям с него и ми трябва помощ някой да ми направи скелета/прототип, понеже не стига времето. Аз ще си го досвържа/наглася. Има съществуваща система, от която да се копира визия.


Wizz 1: покана


инициатор:

на какво основание:

коя ЕС:

локация събрание:

къде се разлепя поканата:

дата и час на събранието

дневен ред: няколко реда точки

освен покана разпечатва присъствен лист и въпросници за гласуване
Wizz 2: протокол


от предходното:


инициатор

коя ЕС

локация събрание:

къде се разлепя поканата:

точки дневен ред

нови:


в колко часа започва

кворум час 1: % и час

кворум час 2: % и час

име протоколчик

списък присъстващи и ид.ч.; допълнение със без пълномощник

точка по точка кой е гласувал

час край събрание

текст приложения

разпечатва и протокол за протокола

  • Затворен
  • Бюджет
Никой не е кандидатствал за този проект.Качете вашия банер тук