Меню

Проект

Кодиране на темплейт за онлайн магазин (HTML5/Polymer)

Създаваме платформа за онлайн магазини, за която имаме нужда от темплейти, които да се избират от крайните ни клиенти. Имаме набор от темплейти от други платформи, на които искаме да базираме нашите темплейти. Нуждаем се от много високо ниво на качеството на кода, всичко трябва да е респонсив, да работи на всички съвременни платформи (Android, iOS, Windows Phone, modern browsers). За фронтенд ползваме Polymer, въпреки че не е 100% необходимо. Системата ни ползва централизиран домейн за обработка на поръчките, така че дизайн на чекаут процеса не е необходим. Дизайна трябва след това да се вгради в нашата платформа, като ние ще предоставим sample template, от където може да се види template engine-а и как се осъществява достъпа до променливите. 

Понеже проекта е в развитие, изискваме пълна конфиденциалност в процеса на работа.

  • Бюджет:
  • Затворен
Никой не е кандидатствал за този проект.