Меню

Проект

Изработка на информационна система за вътрешни нужди

Здравейте, 

Имаме проект за пренаписване на вътрешнно фирмена информационна система. В момента системата е изпълнена на стара версия на Access. Трябва да се направи на MS SQL Express + ASP.NET. Системата има около 60 потребителя, като те изпълняват около 15 различни роли. Всяка роля дава достъп до въвеждане или извеждане на различна информация и съотвтено има различни потребителски екрани. Потребителите трябва да се автентикират в Active directory, а ролите да им се присвояват на база членство в Domain групи. Системата ще има около 10-ина таблици в базата и 20-30 различни справки. Системата извършва някой елементарни изчисления, на база на зададени формули и параметри за тях. Резултатите от изчисленията се записват в определени полета и/или се визуализират.

Условия: Изпълнителят ще бъде нает по граждански договор. Собствеността върху изходния код следва да остане изцяло на възложителя. При необходоимост на от закупуване на готови програмни компоненти, това ще е ангажимент на възложителя. Неотменима част от ангажимента на изпълнителя е да държи възложителя в течение с развитието на проекта през цялото време и да предаде цялата необходима информация за поддръжка на системата от ИТ екипа на фирмата. Потенциалният изпълнител трябва да има готовност в най-кратки срокове да дойде на място в Агрополихим Девня за своя сметка. На срещата ще може да зададе всички въпроси и да обсъди проекта с екип на възложителя, след което да представи своите виждания за реализацията и оферта.

Крайния срок за завършване на проекта е 31.07.2017 г.


 • Бюджет:
 • Затворен

Кандидати // 1

Свиване
 • Кандидат
 • Obby Здравейте,
  Може ли малко повече информация за проекта, какви функционалности трябва да има.
  Благодаря!
  1. Aктивност:
  2. 40%
  40%
 • 1 дни