Меню

Проект

Търсим спешно адвокат за Граждански искове, Изпълнителни дела

Търсим спешно много добър и опитен адвокат за Граждански искове, Изпълнителни дела и други законни методи за бързи съдебни действия и изпълнителни дейстия срещу длъжници( физически лица).

Ангажимента е постоянен

Ако можете да помогнете моля пишете на лични

Благодаря предварително!

 • Бюджет:
 • Затворен

Кандидати // 6

Свиване
 • Кандидат
 • Методийка Тарльовска Добър ден,
  Бих искала да Ви попитам какво точно имате предвид относно бързи действия?
  1. Aктивност:
  2. 10%
  10%
 • 3 дни

 • Кандидат
 • Елисавета Соколова Здравейте,
  проявявам интерес към Вашето предложение, но също като колегата по-горе искам да попитам какво точно разбирате под "бързи съдебни действия". Действията на адвоката при подготвяне и подаване на искова молба или на заявления за започване на заповедно производство по ГПК могат да бъдат светкавични, но това не гарантира постигане на бърз резултат, защото след това нещата зависят от скоростта, с която работи конкретния съд.
  1. Aктивност:
  2. 30%
  30%
 • 1 дни

 • Кандидат
 • Пенка Карабова Действащ адвокат съм. Мога да работя за районите Ловеч и Плевен.
  1. Aктивност:
  2. 10%
  10%
 • 3 дни

 • Кандидат
 • Стефан Петков Здравейте,
  Проявявам интерес от Вашето търсене. Вписан адвокат съм в Софийска Адвокатска Колегия, като екипът ни работи в съдебния район на СРС и СГС. С оглед прецизиране на офертата ни ще ни е необходима повече информация относно длъжниците Ви, както и предпочитаните методи на събиране на задълженията - съдебни или извънсъдебни.В случай, че се намирате в гр. София, предлагам да организираме среща.

  С уважение:
  Ст. Петков
  1. Aктивност:
  2. 10%
  10%
 • 5 дни

 • Кандидат
 • Наталия Кирова Здравейте. Проявявам интерес към вашата обява. В момента работя в адвокатско дружество "Николова", с предмет на дейност основно завеждане на граждански искове от различно естество. Имам удостоверение за Помощник-частен съдебен изпълнител, получено с отличен успех. Работила към две години в Камарата на частните съдебни изпълнители, от където установих контакт с множество съдебни изпълнители. Работила съм при двама съдебни изпълнители - ЧСИ Слави СЕрбезов и ЧСИ Биляна Богданова. Работила съм като юрисконсулт в адвокатско дружество, което обслужваше "ОББ" АД и "Уникредит Булбанк". Аз бях юрисконсулта, който отговаряше за завеждане на делата на "ОББ" АД, при необлужвани кредити по чл. 410 и чл. 417г. (заповедно производство). Бих могла да Ви уверя, че съм навлязва в материята на изпълнителното производство. Ако проявите интерес, мога да изпратя автобиография и Удостоверение за Помощник ЧСИ, Благодаря!
  1. Aктивност:
  2. 0%
  0%
 • 4 дни