Меню

Проект

Програмист специалист по OpenCart 2.x за разработване/доразработване на допълнителен модул за отстъпка

Имаме нужда от човек с опит в OpenCart разработки за разработка/доразработка на модул за отстъпки. Модула трябва да има възможност при задание на даден процент отстъпка в/у основната цената на продукт (примерно 10%), да приложи същия процент отстъпка и във цената на вариантите към даден продукт. Опция за възможност за прилагане на такава отстъпка към продуктите в избрана категория.

Допълнителни модули в момента: 
- Модификация на варианта с добавена стойност = (равно) на вариантите, освен тези по подразбиране с +/-
- Инсталиран модул Live Price.
- Модул за визуализация на отстъпка в проценти.

Трябва да се съобразят допълнителните модули с направата на модула за отстъпка, така че всичко да функционира правилно.

 • Бюджет:
 • Затворен

Кандидати // 1

Свиване
 • Кандидат
 • ss23 Здр. Можем да извършим услугата. Пишете на лично , смятаме че може да се договорим.
  1. Aктивност:
  2. 70%
  70%
 • 14 дни