Меню

Дефиниция за freelance работа и freelancer

Какво означава freelance?

Freelancer или (freelance работник) е независим специалист, в дадена област или професия, работещ по проекти в областта на търговията и/или услугите. Freelance изпълнителите най-често биват наемани за работа на час или проект, но често пъти различни фирми ги наемат и на пълен работен ден за определен период от време. Произхода на думата freelance датира от средновековния термин за “користен”, „наемник” - "free lance," което литературно описано означава странстващ рицар, който не се подчинява на никой господар но може да бъде нает за изпълнението на задача.

Същност на freelance работата

Най-често freelance се упражнява в областта на журналистиката, както и в други форми на авторство, в областта на програмирането и графичния дизайн, консултантски услуги и други видове креативни услуги. Въпросът с коректните отношения между freelance изпълнител и възложител се решава по различни начини в зависимост от договарящите се страни. Някои предпочитат изготвянето на писмени договори за възложената работа, докато за други е достатъчна единствено дадената дума и обещанието за качествено и коректно изпълнение на проекта, както и за спазване на предварително уговорените срокове (ако има такива).

Заплащане за изпълнение на freelance работа

Начинът на заплащане при този тип работа зависи от много критерии. Freelance специалистите могат да бъдат наети на ден, на час или на проект. Изключения правят големи компании работещи с freelance изпълнители от цял свят, които в такива случаи имат своя собствена политика.

Всеки човек има свои собствени възгледи и преценка за работата, която трябва да бъде свършена по даден проект. Често freelance изпълнители свикнали да получават заплащане на час получават част от сумата за да свършат само част от целия проект. Когато условията за изпълнение поставени от възложителя не са особено приемливи, freelance специалистите не се двоумят да договарят допълнителни условия преди да се наемат с изпълнението на задачата.