Меню

Обява за работа

Предлагам компютърен набор

Предлагам компютърен набор или изготвяне на дипломни и курсови проекти, дисертации, доклади, таблици, резюмета, есета, реферати и други материали. Цялостно изготвяне и форматиране на документи с безупречно качество. Професионално изготвяне и оформяне на презентации в PowerPoint формат.

Възложител: Нина Станчева
Телефон: 0888051515
Email: nina_stancheva88abv.bg
  • Предлага
  • отдалечено
  • Възнаграждение: