Меню

Обява за работа

Изготвяне на проект, свързан с японска класическа литература

Изготвяне на презентация на тема, която ще ви изпратя на лично съобщение. Към презентацията да се изготви текст, по който ще се говори. Разполагам с източници, повече подробности и информация на лично

Възложител: Анастасия Шпагина
Email: naru_kunmail.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: