Меню

Обява за работа

Специалист за работа Microsoft Excel

Много добро владеене на
Microsoft Excel.

 Създаване, обработка, поддържане на таблици с
данни на Excel – основната част от времето е ангажирано с работа с Excel.
Импорт и експорт на данни, анализиране на данни, изготвяне на справки, съставяне на формули, изготвяне и оформяне на стандартизирани
документи на Word.

 Изпълняване на задачи от
организационен/административен характер;

Извършване на допълнителни текущи задачи, свързани
със спецификата на работата в фирмата.Постоянна работа.

Възложител: Вера Димитрова
Email: vercistergmail.com
  • Предлага работа
  • Възнаграждение:Качете вашия банер тук